Νέα αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πως στήθηκε κι αυτή η αρπαγή

Λίγοι κατάλαβαν τι ακριβώς στήνει η ΔΕΗ για να ταπώσει μερικά από τα ελλείμματά της. Ακόμη και το ΠΑΜΕ μάλλον δεν έχει καταλάβει:

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση που χαρατσώνει για ακόμη μια φορά τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα αυξάνοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ κατά 18 ευρώ το τετράμηνο στο τέλος των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας, ενώ επιπλέον έκανε και μειώσεις στο ρεύμα υψηλής τάσης για τους βιομηχάνους.

Προφανώς τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά.

Αύξηση του τέλους χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ) αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απόφαση που σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση 18ευρώ ανά τετράμηνο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για ένα μέσο καταναλωτή (1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο).

Κάτι πάνε να πουν …

Ειδικότερα το ΕΤΜΕΑΡ αυξήθηκε στα 14,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 9,3 ευρώ που ήταν στο πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο για τις βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης έγιναν μειώσεις.

Οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους ανά κατηγορία πελατών:

 • Υψηλής Τάσης 1,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 3,55, μείωση 49%)
 • Αγροτικής χρήσης (Μέση Τάση) 6,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 5,57, αύξηση 25%)
 • Λοιπές χρήσεις Μέσης Τάσης (βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες) 8,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 7,76, αύξηση 14%)
 • Αγροτικής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 7,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 6,48, αύξηση 13%)
 • Οικιακής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 20,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 9,53 αύξηση 118%)
 • Λοιπές χρήσεις Χαμηλής Τάσης (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) 21,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 14,91, αύξηση 46%).

Συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισημαίνει ότι οι ως άνω τιμές του ΕΤΜΕΑΡ  προκύπτουν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τις εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά την εξέλιξη του σωρευτικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο 2ο εξάμηνο του 2013 και στη διάρκεια του 2014 (επισυναπτόμενη επιστολή).
 • Το επίσημο σενάριο του ΥΠΕΚΑ (ως άνω επιστολή) για το ρυθμό αποκλιμάκωσης, και εν τέλει το μηδενισμό (στο τέλος του 2014), του ως άνω σωρευτικού ελλείμματος, όπως προκύπτει κι από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας.
 • Τον τρόπο κατανομής του ως άνω στόχου μείωσης του ελλείμματος στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 (ΦΕΚ Β’ 10/09.01.2013).

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ κατανοεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων».

http://tvxs.gr/news/ellada/ayksiseis-sta-timologia-tis-dei-logo-etmear

 

Από τον πίνακα με τα ποσοστά αυξήσεων βλέπουμε πως η αύξηση στα νοικοκυριά είναι στα ύψη, 118%, ενώ στην υψηλή τάση που χρησιμοποιούν μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» μειώνεται 49% και στη μεση τάση που χρησιμοποιούν οι περισσότερες βιομηχανίες αυξάνεται μόνο 14%.

Από αυτό φαίνεται πως το κόστος για το ΕΤΜΕΑΡ θα πληρώσουν πάλι οι χαμηλόμισθοι και όχι αυτοί που το προκαλούν.

 

Τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ

Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Ειναι τέλος απο το οποίο 40% παει για τις ΑΠΕ στο ΛΑΓΗΕ, ένα μεγάλο μέρος παει για τις μονάδες Φυσικού Αερίου και το υπόλοιπο για τις πληρωμές πετρελαίου για νησιά και των πιστοποιητικών διοξειδίου του άνθρακα που απαιτούνται για κάθε χώρα ανάλογα με τον όγκο που εκπέμπει!!!

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 39 του ν.4062/2012,  το τέλος επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, βάσει μεθοδολογίας η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

Στις 31 Οκτωβρίου 2012 η ΡΑΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με την πρόταση της αναφορικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία γιαυποβολή σχολίων και παρατηρήσεων τις 20 Νοεμβρίου του 2012.

 

 

Στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ συμμετείχαν οι παρακάτω:

1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

2. Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ΑΒΕΕ

3. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

4. Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας

5. Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος

6. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)-Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

7. Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε.

8. Σύνδεσμος Βιομηχανικών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

10. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

http://www.sunblog.org

Εκατσε λοιπόν όλη η παρέα των αφεντικών και αποφάσισαν πως δεν πληρώνουν αυτοί και να τα πάρουν από τους αδύναμους, όπως και γίνεται, μετά από απόφαση του αρμόδιου υπουργού της χούντας.

Ουσιαστικά, έχει ναυαγήσει η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμη και οι Γερμανοί αποφάσισαν να τις παρατήσουν το 2018.

Αν τυχόν διαβάσετε ποτέ σας κάποιο βιβλίο οικονομικών, θα δείτε καμιά φορά να αναφέρεται ο όρος «ραντιέρης». Ένα κλασσικό παράδειγμα ραντιέρη είναι πχ αυτός που κληρονόμησε μια πολυκατοικία, και τώρα νοικιάζει τα διαμερίσματα. Αυτός ο άνθρωπος δεν παράγει τίποτα, απλά ζει με τα εισοδήματα που βγάζει από τα νοίκια της ιδιοκτησίας του.

Το σημερινό καθεστώς στην «πράσινη ενέργεια» έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά ραντιέρηδων, που έβαλαν ένα σωρό φωτοβολταϊκά στα χωράφια και τώρα κάθονται και περιμένουν από το κράτος να τους δώσει ένα σωρό λεφτά μέσω των επιδοτήσεων, άσχετα με το τι ενέργεια παράγουν ή δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά. Άλλωστε, έχουν υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια, και άρα έχουν κάθε νομικό δικαίωμα να περιμένουν να εισπράξουν τα λεφτά που τους έχει υποσχεθεί το κράτος.

Μόνο που οι «πράσινοι» αυτοί ραντιέρηδες είναι τελικά χειρότεροι ακόμα και από τους κλασσικούς ραντιέρηδες που νοικιάζουν διαμερίσματα. Αυτοί τουλάχιστον νοικιάζουν κάτι που «αποδίδει» (τα διαμερίσματα αυτά όντως αποτελούν ένα σπίτι για πολλούς ανθρώπους, καλύπτοντας την ανάγκη τους για στέγαση), σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά, που δεν καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του δικτύου (γιατί νομίζετε ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να καταργήσει εντελώς τις «πράσινες» επιδοτήσεις; Χαζή είναι;)

Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, όταν ξεκινούσε η «φούσκα» της πράσινης ενέργειας, μιλούσα με ένα φίλο αριστερό, που μόλις είχε τελειώσει μηχανολόγος από το Πολυτεχνείο και προσπαθούσε να πείσει τους πάντες να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, «γιατί η κρατική επιδότηση είναι μεγάλη και εγγυημένη, και άρα θα έχεις σίγουρα κέρδη». Είναι κάπως σαν την κατάσταση που δείχνει το αρχικό καρτούν που έβαλα πάνω-πάνω στην ανάρτηση αυτή, με το κράτος όντως να εγγυάται κέρδη σε όσους έκαναν αυτή την επένδυση. Και όσοι πρόλαβαν, έχουν ήδη βγάλει κέρδος.

Αυτή η κατάσταση όμως θα αλλάξει, διότι πλέον η πράσινη ενέργεια είναι φανερό ότι δεν αποδίδει, και έτσι ούτε οι «απλοί καταναλωτές» δεν την θέλουν, διότι αυξάνεται κατά πολύ ο λογαριασμός του ρεύματος, ούτε οι βιομήχανοι τη θέλουν (για τον ίδιο λόγο).

Προσέξτε όμως τι γίνεται: Υπάρχει μια ολόκληρη στρατιά ανθρώπων και οργανισμών που έχει επενδύσει στα φωτοβολταϊκά, και έχουν έτσι μεταβληθεί σε ραντιέρηδες, σε ανθρώπους που ζουν από τα νοίκια/επιδοτήσεις που εισπράττουν, και δε μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Ήδη πχ στην Ισπανία που έκοψε κατά πολύ τις πράσινες επιδοτήσεις, γίνονται μεγάλες ταραχές, διότι όσοι είχαν επενδύσει τώρα καταστρέφονται .

Αυτό δηλαδή που προσπαθώ να πω είναι ότι τα κράτη έδωσαν κίνητρο σε ανθρώπους να γίνουν ραντιέρηδες, και τώρα το συμφέρον αυτών των ανθρώπων είναι εντελώς αντίθετο με το συμφέρον του λαού: Όλοι θέλουν φτηνή ενέργεια, αλλά οι ραντιέρηδες θέλουν τις επιδοτήσεις τους, αλλιώς καταστρέφονται. Μόνο που η «πράσινη ενέργεια» δεν αποδίδει. Είναι σαν να νοικιάζει κάποιος διαμερίσματα και να περιμένει να εισπράξει τα νοίκια, αλλά ξαφνικά να αποκαλύπτεται ότι τα διαμερίσματα που νοικιάζει είναι μισογκρεμισμένα ερείπια και κανένας δε θέλει να τον πληρώσει, διότι τα διαμερίσματα του δεν αξίζουν τα λεφτά που ζητάει.

Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπογραφεί συμβόλαια, αλλά αν τα συμβόλαια αυτά τηρηθούν, τότε ουσιαστικά ζητάμε από τους καταναλωτές ρεύματος (δηλαδή από όλους μας) να πληρώσουν ένα ακριβό ενοίκιο για να ζήσουν σε ένα σπίτι-ερείπιο. Αυτό δε μπορεί να γίνει αποδεκτό, όσο και να γκρινιάζουν οι ραντιέρηδες (διότι όντως θα έχουν απώλειες και πολλοί από αυτούς καταστρέφονται ολοσχερώς).

Το ακόμα μεγαλύτερο «κρίμα» της υπόθεσης είναι ότι θα πάρει πολλούς η μπάλα: Για παράδειγμα, πέρα από μεγάλους επενδυτές, εταιρίες, τράπεζες που δίνουν πράσινα δάνεια (ναι, οι τράπεζες έχουν και τέτοιο θέμα πλέον), υπάρχουν και μικροί επενδύτες, πχ συνταξιούχοι που επένδυσαν τις «οικονομίες μιας ζωής» για να βάλουν φωτοβολταϊκά, επειδή τους παρέσυραν οι σειρήνες του εύκολου πλουτισμού, που είχαν μάλιστα και κρατική εγγύηση (βέβαια, στην πραγματικότητα ο όρος «κρατική εγγύηση» είναι μάλλον ανέκδοτο, αλλά οι σημερινοί ειδικά άνθρωποι έδειχναν μεγάλη εμπιστοσύνη στα λόγια της άρχουσας τάξης, οπότε εύκολα ξεγελάστηκαν για μία ακόμα φορά). Επίσης, υπάρχουν και ένα σωρό μηχανικοί, τεχνικοί, κτλ, που εξειδικεύτηκαν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, και άντε τώρα να βρουν άλλη δουλειά.

Είναι δηλαδή προφανές ότι το σκάσιμο της πράσινης φούσκας θα αφήσει πολύ κόσμο «στον αέρα». Και ναι μεν δε θα λυπηθώ και πολύ τις τράπεζες που δε θα μπορέσουν να εισπράξουν τις πράσινες επιδοτήσεις από τα δάνεια που είχαν δώσει για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, ή κάποιες μεγάλες εταιρίες αετονύχηδων, που έχουν τσεπώσει αμύθητα ποσά από την όλη κατάσταση, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και πρόβλημα με πολλούς «μικρούς» παίκτες, οι οποίοι έγιναν επενδυτές, και τώρα βλέπουν ότι η επένδυση τους δεν ήταν και τόσο καλή όσο διαφημιζόταν. Και μάλιστα όχι απλά δεν είναι και τόσο καλή, αλλά τους φέρνει και σε ευθεία σύγκρουση με την υπόλοιπη κοινωνία (διότι ξαναλέω ότι οι πράσινες επιδοτήσεις ουσιαστικά αναγκάζουν τους πάντες να πληρώνουν ένα σωρό λεφτά προς τους «παραγωγούς πράσινης ενέργειας», χωρίς η πράσινη αυτή ενέργεια να αποδίδει).

Τι να πει κανείς για την ικανότητα του σημερινού ειδικά καπιταλισμού να μετατρέπει ακόμα και απλούς μεροκαματιάρηδες σε…επενδυτές, και μάλιστα σε ραντιέρηδες, αλλάζοντας εντελώς το ταξικό τους συμφέρον, και φέρνοντας τους σε αντιπαράθεση με την τάξη τους.

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1483092

Πρόκειται λοιπόν για τα χαράτσια που πέφτουν πριν σκάσει η φούσκα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την ίδια ώρα, οργανισμοί και υπηρεσίες του δημοσίου χρωστάνε κάπου 170  εκατ. στη ΔΕΗ και δεν λέει να τα πληρώσει, ενώ μεροκαματιάρηδες και χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν μπορούν να πληρώσουν μερικά ευρό του λογαριασμού  μένουν χωρίς  ρεύμα.

 

Πως στήθηκε η τεχνολογία των ΑΠΕ στην Ευρώπη (απλοποιημένη απόδοση)

Σε μερικά πανεπιστήμια, όπως σε αυτό του Κάσσελ στη Γερμανία, επεξεργάστηκαν μιά τεχνική μετατροπής της ασταθούς  ενέργειας που παράγει μια ανεμογεννήτρια ή μια φωτοβολταϊκή συστοιχία για παράδειγμα, σε σταθερή ενέργεια με τέτοια μορφή που θα μπορούσε να  συνδεθεί απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο των πόλεων. Χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές διατάξεις, μερικές σχεδιάστηκαν πρώτη φορά, και έτσι παρήγαν τεχνολογία. Αυτή εξήχθη στην Κίνα και κατασκευάστηκαν συσκευές και υλικά για την παραγωγή που ήρθαν στην Ευρώπη με χαμηλό κόστος. 

Η τεχνική bulk power transformation ουσιαστικά είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που στους ερευνητές παρέχει ποσοστά επί των πωλήσεων, αλλά προϋπήρχε σαν ιδέα σε μικρότερη κλίμακα.

Από τη βιομηχανία κατασκευής υλικών για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 2 εργοστάσια φωτοβολταϊκών που στήθηκαν στην Πάτρα και στην Τρίπολη έκλεισαν, οι εισαγωγές από την Κίνα συνεχίζονται αλά μειωμένες, ενώ λίγες ντόπιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μεταλλικές κατασκευές είναι στα όρια της επιβίωσης. Φυσικά, οι  θέσεις εργασίας που έλεγε ο GAP κάποτε είναι λίγες και απειλούνται με οριστική εξαφάνιση.

Ουσιαστικά, όλη η ιστορία με την «πράσινη ανάπτυξη» είναι μιά φούσκα που σκάει αφήνοντας πίσω φωτοβολταϊκά στα χωράφια, ανεμογεννήτριες στα βουνά και διάφορους «ιδιοκτήτες» που θα ζητάνε τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν.

Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν όλες τις παλιές της μονάδες, χωρίς σύγχρονα φίλτρα, σκορπώντας εκατομμύρια τόνους ρύπους στην ατμόσφαιρα, που καλούνται να πληρώσουν οι απλοί καταναλωτές σαν αποζημίωση στο παγκόσμιο ταμείο.

 

 

 

 

 

 

One Comment to “Νέα αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πως στήθηκε κι αυτή η αρπαγή”

 1. Click to access deltio_typoy_laikis_syneleysis_palaia_roymata-etmear.pdf

  Στα Παλαιά Ρούματα, ημέρα Κυριακή 27/10/2013, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνέλευση με θέμα την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και άλλα τρέχοντα ζητήματα του Αποπηγαδιού, με συμμετοχή Χανιωτών, Σελινιωτών, Παλαιο-Ρουματιανών, κατοίκων από τις Βουκολιές και άλλων χωριών. Αποφασίσαμε να εναντιωθούμε σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο που εξαθλιώνει την ζωή και υποσκάπτει την αξιοπρέπεια μας. Προτείνουμε την συγκρότηση λαϊκών επιτροπών στα χωριά των επαρχιών μας και παντού, από τις οποίες θα προκύψει συντονιστικό, για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα των τοπικών κοινωνιών. Στην συνέλευση αποφασίστηκε να καλέσουμε όσους αντιτίθενται στην άδικη και παράνομη απόφαση αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς ΔΕΗ), να συνυπογράψουν εν όψει προσφυγής στο ΣτΕ, επιδιώκοντας εν πρώτοις την ακύρωση της απόφασης ΡΑΕ 323/2013, που αφορά στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων (πρώην τέλος ΑΠΕ), που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ που είναι ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω τουελλειμματικού ειδικού λογαριασμού ΛΑΓΗΕ χρηματοδοτούνται οι εγγυημένες τιμές αγοράς της ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ (οι λεγόμενες ταρίφες ΑΠΕ).

  Click to access 2013_09_Miniaio_Deltio_EL_APESITHYA.pdf


  Σκοπός μας είναι ένας: Αγώνας αντίστασης και αντεπίθεση προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάθε πολιτικό και οικονομικό μέτρο εκ των δανειστών και της εγχώριας δουλικής τους κλίκας που θίγει την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας. Να ανακληθούν όλα τα υποστηρικτικά μέτρα για τις ΒΑΠΕ. Να κοινωνικοποιηθούν όλοι οι σταθμοί ΒΑΠΕ, όλων των τεχνολογιών, στους δήμους που αυτοί έχουν εγκατασταθεί, υπέρ των δημοτών…

  Πρόκειται για δήθεν περιβαλλοντικούς φόρους-τέλη που επιβάλλονται σε βάρος του αδύναμου οικιακού καταναλωτή και των άλλων κατηγοριών. Αντιθέτως δεν υπάρχει νόμος η/και φορολογικές ρυθμίσεις που να επιδοτούν την εγκατάσταση οικιακών ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας. Ισχύει μόνο αυτό το τερατώδες νομικό πλαίσιο που έχει επιβάλλει το διευθυντήριο των πολυεθνικών που κατοικοεδρεύει στις Βρυξέλες και εκείνο της εγχώριας κλεπτοκρατίας, προς όφελος των μεγάλων εταιρειών με επιδοτήσεις-χρηματοδοτήσεις από την τσέπη μας. Τα ορατά και αναμενόμενα αποτελέσματα του επιβληθέντος σε βάρος των φτωχών, νομικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και τον ηλεκτρισμό, που συνεπάγεται περαιτέρω ανισοκατανομή στα εισοδήματα, είναι να προωθείται η πλήρης ιδιωτικοποίηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των ορυχείων λιγνίτη και των συστημάτων μεταφοράς διανομής ηλεκτρισμού με μοχλό τις ΑΠΕ και τους ΣΥΘΗΑ και να επιβάλλονται μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι γνωστά τα συμβάντα διωγμού των κατοίκων από την γη τους, με πολλές μηνύσεις σε βάρος τους, για να εγκατασταθούν αιολικά (ΒΑΠΕ δηλ. εγκαταστάσεις βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), όπως συνέβη στο Αποπηγάδι και αλλού. Στη πραγματικότητα, όσο και αν δεν το συλλαμβάνει ο νους, πρόκειται για επιδοτούμενες από όλους εμάς, καταπατήσεις περιουσιών και αλλαγές στη χρήση της γης. Για μία άνευ προηγουμένου, σε επίπεδο κλίμακας, λεηλασία μη ανανεώσιμων πολύτιμων για την ανθρωπότητα φυσικών πόρων. ΟΙ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: